×

برگزاری چهل و دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی طرح اُسوه و پنجمین جلسه مجمع مشورتی والدین

پیام تبریک

چهارمین دوره کوتاه مدت طرح اُسوه برگزار شد

اعضای جدید طرح آموزشی-تربیتی اُسوه در بخش قاریان مشخص شدند

حضور تعدادی از اعضای طرح اُسوه در جلسه محمدرضا زاهدی