×

تشریح شرایط و ضوابط حفظ قرآن در طرح اُسوه

محمود لطفی‌نیا: باید قدر زحمت حضور در طرح اُسوه را بدانید.

۱ تا ۸ شهریور، زمان برگزاری دوره پانزدهم طرح اُسوه

پیام تبریک

ترتیل کل قرآن با صدای حافظ کل و قاری نوجوان عضو طرح اُسوه رونمایی شد