×

پیام تبریک طرح آموزشی-تربیتی اُسوه در پی درخشش دو نفر از اعضای این طرح در مسابقات بین المللی قرآن

معرفی جلسه قرآن محمدحسین جان‌نثاری (قاری عضو گروه شمس)

امکان خدمت سربازی و اشتغال در یگان‌های انتظامی سراسر کشور برای اعضای طرح اُسوه

پیام تبریک طرح اُسوه در پی کسب رتبه اول کشور توسط امیرحسین رحمتی

دوست دارم عامل به قرآن باشم نه فقط خواننده قرآن