×

جشن میلاد پیامبر اکرم و جشن اتمام حفظ کل قاری نوجوان برگزار شد

تشریح شرایط و ضوابط حفظ قرآن در طرح اُسوه

محمود لطفی‌نیا: باید قدر زحمت حضور در طرح اُسوه را بدانید.

۱ تا ۸ شهریور، زمان برگزاری دوره پانزدهم طرح اُسوه

پیام تبریک