×

معرفی جلسه قرآن محمدحسین جان‌نثاری (قاری عضو گروه شمس)

امکان خدمت سربازی و اشتغال در یگان‌های انتظامی سراسر کشور برای اعضای طرح اُسوه

تقدیر از تلاش‌های امیرحسین رحمتی؛ حائز رتبه اول مسابقات سراسری قرآن

پیام تبریک طرح اُسوه در پی کسب رتبه اول کشور توسط امیرحسین رحمتی

دوست دارم عامل به قرآن باشم نه فقط خواننده قرآن