×

حضور هیأتی از طرح اُسوه در جلسه قرآن سعید حاجیان

برگزاری چهل و چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی طرح اُسوه

مستند کوتاه شبکه قرآن و معارف سیما از اختتامیه دوره نهم طرح اُسوه در بخش قاریان

گزارش اجمالی از آخرین روز «نهمین دوره ویژه قاریان ممتاز نوجوان و جوان » و نخستین روز «اولین دوره ویژه حافظان نوجوان ممتاز کل قرآن»

گزارش اجمالی از دوازدهمین روز نهمین دوره طرح اُسوه