×
  • گزارش اجمالی دوره اول

    اولین دوره طرح آموزشی-تربیتی حافظان ممتاز نوجوان کل قرآن کریم اُسوه در بازه­ زمانی ۷ تا ۱۱ شهریور ۹۷ در تهران (مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد.