×
 • استان اصفهان

  حضور هیأت اعزامی طرح اُسوه در منزل جناب آقای خالقی / ۲۷ دی‌ماه ۹۷

 • استان اصفهان

  حضور هیأت اعزامی طرح اُسوه در منزل جناب آقای ابوالفضل علیزاده / ۲۷ دی‌ماه ۹۷

 • استان گلستان

  حضور هیأت اعزامی طرح اُسوه در منزل و جلسه قرآن جناب آقای امیرحسین رحمتی / ۲۳ و ۲۴ آذرماه ۹۷

 • استان تهران

  حضور هیأت طرح اُسوه در جلسه قرآن جناب آقای دکتر سعید حاجیان / ۲۵ آبان‌ماه ۹۷

 • استان اردبیل

  حضور هیأت اعزامی طرح اُسوه در منزل جناب آقای محمد نوروزی / ۲۷ مهرماه ۹۶

 • استان اردبیل

  حضور هیأت اعزامی طرح اُسوه در منزل جناب آقای علیرضا باقری / ۲۷ مهرماه ۹۶

 • استان اردبیل

  حضور هیأت اعزامی طرح اُسوه در منزل جناب آقای سالار اکبرزاده (عضو افتخاری طرح) / ۲۷ مهرماه ۹۶

 • استان گیلان

  حضور هیأت اعزامی طرح اُسوه در منزل جناب آقای محمدهادی ساجدی / ۲۶ مهرماه ۹۶

 • استان گیلان

  حضور هیأت اعزامی طرح اُسوه در منزل جناب آقای مهدی عبرتی / ۲۵ مهرماه ۹۶

 • استان ایلام

  حضور هیأت اعزامی طرح اُسوه در منزل جناب آقای محمدحسین محمدکرمی (عضو افتخاری طرح) / ۱۵ بهمن ماه ۹۵

 • استان بوشهر

  حضور هیأت اعزامی طرح اُسوه در منزل جناب آقای علیرضا لطفی / ۱ بهمن ماه ۹۵

 • استان بوشهر

  حضور هیأت اعزامی طرح اُسوه در منزل جناب آقای علیرضا بازیاری / ۱ بهمن ماه ۹۵

 • استان بوشهر

  حضور هیأت اعزامی طرح اُسوه در منزل جناب آقای صادق رفعتی / ۳۰ دی ماه ۹۵

 • استان بوشهر

  حضور هیأت اعزامی طرح اُسوه در منزل جناب آقای ابراهیم توانچه / ۳۰ دی ماه ۹۵

 • استان اصفهان

  حضور هیأت اعزامی طرح اُسوه در منزل جناب آقای مهدی مردانمرد / ۹ بهمن ماه ۹۴

 • استان اصفهان

  حضور هیأت اعزامی طرح اُسوه در منزل جناب آقای مهدی شیروی / ۹ بهمن ماه ۹۴

 • استان اصفهان

  حضور هیأت اعزامی طرح اُسوه در منزل جناب آقای محمدحسین جان نثاری / ۸ بهمن ماه ۹۴

 • استان یزد

  حضور هیأت اعزامی طرح اُسوه در منزل جناب آقای امیرحسین انواری (عضو افتخاری طرح) / ۸ بهمن ماه ۹۴